Thông báo thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non năm 2016(liên kết đào tạo với Trường ĐHSP TP. HCM)

Trường CĐSP Sóc Trăng xin thông báo các thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh ngành Giáo dục mầm non năm 2016 (liên kết với Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh)

  • Thời gian tập trung: 8 giờ ngày 05/07/2016
  • Địa điểm: Hội trường lớn, Trường CĐSP Sóc Trăng

                                                                                                                                          Hội đồng tuyển sinh

Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.