Thông báo tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2017 - Trường CĐSP Sóc Trăng

Tuyển sinh đại học liên thông và văn bằng 2 hình thức VLVH năm 2017 liên kết với Trường ĐH Đồng Tháp

Tuyển sinh đại học hình thức VLVH năm 2017 liên kết với Trường ĐH Trà Vinh và Trường ĐHSP TDTT TP. HCM

Bí thư Tỉnh ủy đến thăm và làm việc với Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng

Trường CĐSP Sóc Trăng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017 - 2019

Trường CĐSP Sóc Trăng tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao kĩ năng nghề cho sinh viên qua hoạt động rèn nghiệp vụ sư phạm thường xuyên”

Thông báo tuyển sinh đào tạo Cao đẳng hình thức Vừa làm vừa học ngành Giáo dục Mầm non năm 2016

Trường CĐSP Sóc Trăng tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh - Lần thứ 9

Trường CĐSP Sóc Trăng long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 34 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2016)

Trường CĐSP Sóc Trăng tổ chức Hội diễn Văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

change background image color
29_01
29_02
29_03
29_04
29_05
29_06
29_07
29_08
8-3
ATCN01
ATCN02
ATCN03
AV_18A
AV_18B
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
BD01
BD02
BD03
BD04
BD05
BDQL01
BDQL02
BDQL03
BDQL04
BDQL07
BDQL08
BDQL09
BDQL10
BDQL11
BDQL12
BDQL13
BDQL14
BDQl06
BTT01
BTT02
BTT04
BTT06
BTT07
BTT08
CCB01
CCB02
CCB03
CCB04
CCB05
CCB06
CCB07
CCB08
CCB09
CCB10
CCB11
CCB12
CCVC02
CCVC03
CCVC08
CCVC09
CCVC10
CCVC11
CCVC12
CCVC13
CCVC14
CCVC15
CCVC16
CCVC17
CCVC18
CCVC19
CCVC20
CCVC21
CCVC22
CNNX02
CNNX03
CNTT01
CNTT02
CNTT03
CNTT04
CNTT05
CNTT06
CNTT07
CNTT08
CNTT09
CNTT10
CNTT11
CTD01
DB01
DB02
DB03
DB04
DHCD01
DHCD02
DHCD03
DHDOAN01
DHDOAN02
DHDOAN03
DHDOAN04
DHDOAN05
DHDOAN06
DHDOAN07
DHDOAN08
DHDOAN09
DHDOAN10
DOAN01
DOAN02
DOAN03
DOAN05
DSCN1594--
DVL01
GL02
GL03
GL06
GL07
GL08
GL09
GL10
GL11
GL13
GL14
GL15
GLTDTT01
GLTDTT02
GLTDTT03
GLTDTT04
GLTDTT05
GLTDTT06
GLTDTT07
GLTDTT08
GLTDTT09
GLTDTT10
GLTDTT11
GLTDTT12
GLTDTT13
GLTDTT14
GLTDTT15
GLTDTT16
GLTDTT17
GLTDTT18
GLTDTT19
GLTDTT20
GLTDTT21
GLTDTT22
GLTDTT23
GLTDTT24
GLTDTT25
GLTDTT26
GV01
HM01
HM02
HM03
HM04
HM05
HM83_01
HM83_02
HM83_03
HM83_04
HM83_05
HM83_06
HM83_07
HM83_08
HM83_09
HM83_10
HM83_11
HM83_12
HM83_13
HM83_14
HM83_15
HM83_16
HM83_17
HM83_18
HM83_19
HM83_20
HM83_21
HM83_22
HM83_23
HM83_24
HM83_25
HM83_26
HM83_27
HM83_28
HM83_29
HM83_30
HM83_31
HM83_32
HM83_33
HM83_34
HMLN01
HMLN02
HMLN03
HMLN04
HMLN05
HMLN06
HMLN07
HMLN08
HMLN09
HMLN10
HMLN11
HMLN12
HMLN13
HMLN14
HMLN15
HMLN16
HMLN17
HMLN18
HMLN19
HN01
HN02
HN03
HN04
HN05
HN06
HN07
HN08
HN09
HSSV02
HSSV03
HSSV04
HSSV05
HSSV06
HSSV07
HSSV09
HSSV10
HSSV11
HSSV13
HSSV14
HSSV16
HSSV17
HSV01
HSV02
HSV03
HSV06
HSV07
HSV08
HSV09
HSV13
HSV15
HSV16
HSV17
HSV18
HT03
HTDoan01
HTDoan02
HTDoan03
HTDoan04
HTDoan05
HTDoan06
HTSV01
HTSV02
HTSV03
HTSV04
HTSV05
HTSV06
HTSV07
HTSV08
HTSV09
HTSV10
HTSV11
HT_01
HT_02
HT_04
HT_05
HT_06
HT_07
HT_08
HT_09
HT_10
HT_11
HT_12
HT_13
HT_14
HT_15
HT_16
HT_17
HT_19
HT_20
HT_21
HT_22
HT_23
HT_24
HX01
HX02
HX03
HX04
HX05
HX06
HX07
HX08
HX09
HX10
Hienmau
Hinh_1
Hinh_2
Hinh_21
Hinh_22
Hinh_3
Hinh_33
Hinh_4
Hinh_44
Hinh_5
Hinh_6
Hinh_7
Hinh_8
IMG_2
IMG_25
IMG_9
K1901
K1902
K1903
K1904
K1905
K1906
K1907
K1908
K1909
K1910
K1911
K1912
K1913
K1915
K1916
K1917
KG001
KG003
KG004
KG005
KG006
KG007
KG008
KG009
KG010
KG011
KG012
KG013
KG014
KG015
KG016
KG017
KG018
KG019
KG020
KG021
KG_01
KG_02
KG_03
KG_04
KG_05
KG_06
KG_07
KG_08
KG_09
KG_10
KG_11
KG_12
KG_13
KG_14
KG_15
KG_16
KG_17
KN01
KN02
KN03
KNHV01
KNHV02
Lich_thi_CDTC_thang_12.2016
Logocdspst
M01
M02
M03
M04
MN_18A
MN_18B
MT01
MT02
MT03
MT04
MT05
MT06
MT07
MT08
NCNX01
NGVN01
NGVN02
NGVN03
NGVN04
NGVN05
NGVN06
NGVN07
NGVN08
NGVN09
NGVN10
NGVN11
NGVN12
NGVN13
NGVN14
NGVN15
NGVN16
NGVN17
QLGD01
QLGD02
QLGD03
QLGD04
QLGD05
RNV01
RNV02
RNV03
RNV04
RNV05
RNV06
RNV07
RNV08
RNV09
RNV10
RNV11
RNV12
RNV13
RNV14
RNV15
RNV16
SACH01
SACH02
SACH03
SACH04
SACH05
SACH06
SACH07
SACH08
SACH09
SACH10
SACH11
SACH12
SACH13
SHCD01
SHCD02
SKCM01
SKCM02
SKCM03
SKCM04
SKD01
SKD02
SKD03
SKD04
SVTN01
SVTN02
SVTN03
SVTN04
SVTN05
SVthanhlich2
TA01
TA02
TA03
TA04
TA05
TA06
TA07
TA08
TA09
TA10
TA11
TA12
TA13
TA14
TDK501
TDK503
TDK504
TDK505
TDK506
TDK507
TDK508
TDK509
TDK511
TDK512
TDK514
TDT01
TDT02
TDT03
TDT04
TDT05
TDT06
TDT07
TDT08
TDT10
TDT11
TDT12
TET01
TET02
TET03
TET04
TET05
TET06
TET07
TET08
THCD01
THCD02
THCD03
THCD04
THCD05
THCD06
THCD07
THCD08
THCD09
THCD10
TH_18A
TH_18B
TKD01
TKD02
TKD04
TKD05
TKD06
TKD07
TKD08
TNDT01
TNDT02
TNDT03
TNDT04
TNDT05
TNDT08
TNDT09
TNDT10
TNDT11
TNDT12
TNDT13
TNDT14
TNDT15
TNDT16
TNDT17
TNDT18
TNDT19
TSMT01
TSMT02
TSMT03
TSMT04
TSMT05
TSMT06
TSMT07
TT01
TT02
TT03
TT04
Tin_18
VN01
VN02
VN03
VN04
VN05
VN06
VN07
VN08
VN09
VN10
VN11
VN12
VN13
VN14
VN15
VN16
VN17
VNG01
VNG02
VNG03
VNG04
VNG05
VNG06
VNG07
VNG08
VNG09
VNG10
VNG11
VNG12
VNG13
VNG14
VNG15
VNG16
VNG17
VNG18
VNG19
VNG20
VNG21
VNG22
VNG23
VNG24
VNG25
VNG26
VNG27
VNG28
VNG29
VNG30
VNN01
anh01
anh02
anh03
anh04
anh05
anh1
anh11
anh2
anh3
anh4
anh5
anh6
anh7
b01
b02
b03
b05
b06
b07
b08
b09
b10
b11
b12
b13
b14
b15
b16
b17
b18
cd01
cd02
cd021
cd03
cd04
cd05
cd06
cd07
clb
cntt01
cntt02
cntt03
cntt04
cntt05
d01
d02
d03
d04
d05
d06
d07
d08
d09
d10
d11
d12
d13
dd01
dd02
dd03
dd04
dd05
dd06
dh01
dh02
dh03
dh04
dh05
dh06
dh07
dh08
dh09
dh10
dv01
dv02
dvan01
dvan02
hinh1
hinh2
hinh3
hinh4
hinh5
hinh6
hinh7
hinh8
hinh9
hinh_01
hinh_02
hinh_03
hinh_04
hinh_05
hn01
hn02
ht01
ht02
ht03
ht04
ht05
ht06
icon_new
mx01
mx02
mx03
mx04
mx05
mx06
mx07
mx08
mx09
mx10
mx11
mx12
mx13
mx14
mx15
mx16
mx17
mx18
mx19
mx20
mx21
mx22
mx23
mx24
mx25
mx26
mx27
mx28
mx29
mx30
mx31
mx32
mx33
mx35
new_1
new_icon
op01
op02
op04
op05
op06
op07
op08
op09
op10
op11
pb01
pb02
pb03
pb04
pb05
pb06
ppc01
ppc03
ql00
ql01
ql02
ql03
ql04
ql05
ql06
ql07
ql08
ql09
ql10
ql11
ql12
sh01
shcd01
shcd011
shcd012
shcd013
shcd03
shcd04
shcd05
sv01
sv02
sv03
sv04
sv05
sv06
sv07
sv08
sv09
sv10
sv11
sv12
sv13
thuctek18
tstc02
tstc03
tstc04
Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.