Họp toàn cơ quan

  • Thời gian: 7g30 - 03/09/2015
  • Địa điểm: Giảng đường lớn
  • T.phần: Toàn thể cơ quan

Nghỉ lễ quốc khánh 2/9

  • Thời gian nghỉ lễ: ngày 02/09/2015
  • T.phần: Toàn thể cơ quan

Hội nghị Công đoàn viên

  • Thời gian: 8g00 - 15/08/2015
  • Địa điểm: Giảng đường lớn
  • T.phần: Toàn thể công đoàn viên
Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.