Họp mặt kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Thời gian: 7g30 ngày 08/11/2019

Địa điểm: Hội trường lớn, Trường CĐSP Sóc Trăng
T.phần: CB-CC-VC toàn cơ quan và sinh viên

Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.