• Đường dây nóng

    0247 241 031 - [email protected]

  • Liên hệ quảng cáo

    0357 289 302

Đẩy mạnh tuyên truyền về bình đẳng giới tại Lào Cai (Bài 2): Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phụ nữ khẳng định vị thế trong gia đình

Đẩy mạnh tuyên truyền về bình đẳng giới tại Lào Cai (Bài 2): Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phụ nữ khẳng định vị thế trong gia đình

(Tổ Quốc) - Từ thực tiễn về bình đẳng giới trong gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai thời gian qua cho thấy, làm tốt công tác gia đình chính là góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, vị trí của gia đình, góp phần phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, ngăn ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, phòng, chống xâm hại trẻ em... hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Xem thêm