• Đường dây nóng

    0247 241 031 - [email protected]

  • Liên hệ quảng cáo

    0357 289 302

Đề xuất giải pháp thiết thực góp phần hoàn thiện chính sách văn hóa

Đề xuất giải pháp thiết thực góp phần hoàn thiện chính sách văn hóa

(Tổ Quốc) - Sáng ngày 27/9, tại Hà Nội, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội thảo khoa học “Thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 - Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn”.

Xem thêm