• Đường dây nóng

    0247 241 031 - [email protected]

  • Liên hệ quảng cáo

    0357 289 302

Thành công lớn của Ấn Độ trong giảm nghèo và những khuyến nghị cho Việt Nam

Thành công lớn của Ấn Độ trong giảm nghèo và những khuyến nghị cho Việt Nam

(Tổ Quốc) - Ấn Độ đã đạt được nhiều thành tích đáng kể trong nỗ lực giảm nghèo thời gian qua. Việc tìm hiểu thành công của Ấn Độ có thể là những kinh nghiệm tốt cho Việt Nam.

Xem thêm