• Đường dây nóng

    0247 241 031 - [email protected]

  • Liên hệ quảng cáo

    0357 289 302

Cần có hỗ trợ về mặt cơ chế và chính sách chuyên biệt dành cho các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo

Cần có hỗ trợ về mặt cơ chế và chính sách chuyên biệt dành cho các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo

(Tổ Quốc) - Ngày 26/9, Cục Bản quyền tác giả, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam và Vietnam Design Group đã phối hợp tổ chức Hội thảo "Cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp văn hóa và sáng tạo".