• Đường dây nóng

    0247 241 031 - [email protected]

  • Liên hệ quảng cáo

    0357 289 302

Mỗi chiến sĩ văn hóa là một "cánh én nhỏ" trong hành trình gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa

Mỗi chiến sĩ văn hóa là một "cánh én nhỏ" trong hành trình gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa

(Tổ Quốc) - Những tình cảm sâu sắc, niềm tin, sự kỳ vọng của Tổng Bí thư được thể hiện qua bức thư đã tiếp thêm động lực giúp cho các cán bộ toàn Ngành Văn hóa vững tin trong hành trình thực hiện sứ mệnh vinh quang, cao cả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Xem thêm