• Đường dây nóng

    0247 241 031 - [email protected]

  • Liên hệ quảng cáo

    0357 289 302

Bác sĩ: Những lý do đậu mùa khỉ không có khả năng trở thành đại dịch như Covid-19

Bác sĩ: Những lý do đậu mùa khỉ không có khả năng trở thành đại dịch như Covid-19

(Tổ Quốc) - Gần đây xuất hiện những tin tức về bệnh đậu mùa khỉ, một căn bệnh lây lan qua nhiều quốc gia và châu lục.

Xem thêm