• Đường dây nóng

    0247 241 031 - [email protected]

  • Liên hệ quảng cáo

    0357 289 302

Tây Ninh nỗ lực ngăn ngừa, hạn chế tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Tây Ninh nỗ lực ngăn ngừa, hạn chế tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

(Tổ Quốc) - Những năm qua, tỉnh Tây Ninh đã tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân, nhất và với đồng bào dân tộc thiểu số để ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Xem thêm