• Đường dây nóng

    0247 241 031 - [email protected]

  • Liên hệ quảng cáo

    0357 289 302

Hà Nội: Giáo viên được bồi dưỡng, nâng cao ứng dụng CNTT trong giảng dạy kỹ năng tiếng Anh

Hà Nội: Giáo viên được bồi dưỡng, nâng cao ứng dụng CNTT trong giảng dạy kỹ năng tiếng Anh

(Tổ Quốc) - UBND Thành phố Hà Nội quyết định phê duyệt Chương trình "Bồi dưỡng nâng cao phương pháp dạy học, công nghệ thông tin ở nước ngoài cho giáo viên đạt điểm IELTS từ cao xuống thấp", Chương trình dành cho giáo viên đạt IELTS từ 6,5 trở lên.

Xem thêm