• Đường dây nóng

    0247 241 031 - [email protected]

  • Liên hệ quảng cáo

    0357 289 302

Đánh thức tiềm năng nghề thủ công truyền thống của các dân tộc thiểu số

Tổ Quốc Media 12/09/2023 16:00

(Tổ Quốc) - Với phương châm lấy nghệ nhân là trung tâm của sự phát triển, cán bộ của Craft Link thường thiết kế sản phẩm mới dựa trên việc kế thừa đồng thời phát huy được bản sắc, ý nghĩa văn hóa truyền thống, vừa phù hợp với xu hướng đương đại.

Đánh thức tiềm năng nghề thủ công truyền thống của các dân tộc thiểu số.

Thu Mai - Lê Minh

NỔI BẬT TRANG CHỦ