Thông báo lịch khai giảng lớp Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Mầm non hạng II và THCS hạng II (7g30 ngày 18/06/2018)

Phòng Đào tạo & NCKH Trường CĐSP Sóc Trăng xin thông báo lịch khai giảng và tập trung nhập học lớp Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Mầm non hạng II và THCS hạng II cụ thể như sau:

  1. Thời gian khai giảng: 7 giờ 30 ngày 18/06/2018
  2. Địa điểm khai giảng và nhập học tại Trường CĐSP Sóc Trăng:
  • Lớp THCS hạng II: Hội trường lớn
  • Lớp Mầm non hạng II: Phòng Tin học 1, Khu C

  3. Các lớp còn lại Mầm non hạng III, Tiểu học hạng II và Tiểu học hạng III: Tiếp tục nhận hồ sơ đến hết ngày 29/06/2018. Dự kiến khai giảng ngày 7g30, 30/06/2018

Ghi chú: Đề nghị các học viên tập trung khai giảng và nhập học đúng ngày giờ trên.

 

Thông báo lịch khai giảng lớp Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý giáo dục khóa 12 - năm 2018 (7g30 ngày 11/06/2018)

Phòng Đào tạo và NCKH, Trường CĐSP Sóc Trăng xin thông báo lịch khai giảng lớp Bồi dưỡng Cán bộ quản lý giáo dục khóa 12 - năm 2018 cụ thể như sau:

  • Thời gian: 7 giờ 30, ngày 11/06/2018
  • Địa điểm: Phòng Tin học 1, Nhà học C

Ghi chú:  - Học viên tập trung khai giảng và bắt đầu nhập học.

             - Những học viên chưa nộp hồ sơ thì chuẩn bị hồ sơ nộp bao gồm: 01 Bản sao giấy khai sinh, 01 Bản sao bằng tốt nghiệp cao nhất (có công chứng), 2 ảnh 4x6.

 

 

Thông báo dời lịch khai giảng lớp CDNN Mầm non hạng II - Khóa 2 và Các lớp CDNN Mầm non, Tiểu học, THCS - Khóa 3 (tiếp tục nhận hồ sơ từ 01/06 - 15/06/2018; khai giảng: 16/06/2018)

Phòng Đào tạo & NCKH Trường CĐSP Sóc Trăng xin thông báo dời lịch khai giảng lớp CDNN Mầm non hạng II - Khóa 2 và các lớp CDNN Mầm non, Tiểu học, THCS cụ thể như sau:

  • Tiếp tục nhận hồ sơ: 01/06/2018 đến 15/06/2018
  • Lịch khai giảng: 7 giờ 30, 16/06/2018
  • Địa điểm: Trường CĐSP Sóc Trăng
  • Mẫu đăng ký học: Xem chi tiết

                                                                         PHÒNG ĐÀO TẠO & NCKH

 

Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.