Thông báo tuyển sinh trung cấp sư phạm hệ Vừa làm vừa học năm 2015

SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

Số 43/TB-CĐSP

   V/v tuyển sinh trung cấp sư phạm hình thức vừa làm vừa học năm 2015

                                            Sóc Trăng, ngày 26 tháng 08 năm 2015

THÔNG BÁO

Tuyển sinh trung cấp sư phạm hình thức vừa làm vừa học năm 2015

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận bởi thông báo số 116/TB-BGDĐT ngày 09/3/2015, Trường CĐSP Sóc Trăng tuyển sinh trung cấp sư phạm hình thức vừa làm vừa học đợt tháng 10/2015:

1. Các ngành tuyển và chỉ tiêu

  • Sư phạm Mầm non hệ 12+2chỉ tiêu 200
  • Sư phạm Tiểu học   hệ 12+2chỉ tiêu 100

2. Điều kiện và Hình thức tuyển sinh

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

2.2. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT môn Văn và Toán. Thí sinh còn được kiểm tra Năng khiếu sư phạm chuyên ngành để làm căn cứ xét tuyển, nội dung kiểm tra:

- Ngành Sư phạm Mầm non: thực hành kỹ năng Hát, Kể chuyện -Đọc diễn cảm

- Ngành Sư phạm Tiểu học: Đọc, viết và diễn đạt ý tưởng.

Điểm chuẩn trúng tuyển và danh sách trúng tuyển NV1 tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2015

Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng xin công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển nguyện vọng 1 tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2015 cụ thể như sau:

  • Điểm chuẩn trúng tuyển các ngành:
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Tổ hợp môn xét tuyển Mã tổ hợp môn Điểm chuẩn
Số TS đạt Tổng số TS trúng tuyển
 1 51140201 Giáo dục Mầm non 160 Toán, Ngữ văn, Năng khiếu Mầm non M00  12.0 67 67
 2  51140202  Giáo dục Tiểu học  210 Toán, Vật lý, Hóa học A00  12.0 54  124
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00  12.0 70
 3 51140209 Sư phạm Toán học 30 Toán, Vật lý, Hóa học A00  12.0 13  13
 4  51140212  Sư phạm Hóa học  30 Toán, Vật lý, Hóa học A00  12.0 4  14
Toán, Hóa học, Sinh học B00  12.0 10

 

  • Danh sách trúng tuyển các ngành:  Xem chi tiết danh sách
  • Ghi chú: Đối với các thí sinh trúng tuyển thì Trường CĐSP Sóc Trăng sẽ gửi thông báo trúng tuyển đến thí sinh theo địa chỉ bì thư khi nộp hồ sơ xét tuyển thông qua đường bưu điện (bao gồm thời gian, địa điểm nhập học...). Thí sinh sẽ nhận Giấy báo trúng tuyển trực tiếp tại Phòng Đào tạo và NCKH khi đến làm thủ tục nhập học tại trường.

Điểm chuẩn dự kiến các ngành cao đẳng chính quy năm 2015 (tính đến 20/08/2015)

THÔNG BÁO
Về việc công bố điểm chuẩn dự kiến tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2015
(tính đến ngày 20/08/2015)

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn xét tuyển Mã tổ hợp môn Điểm chuẩn dự kiến Chỉ tiêu
 1 51140201 Giáo dục Mầm non Toán, Ngữ văn, Năng khiếu Mầm non M00  12.0  160
 2  51140202  Giáo dục Tiểu học  Toán, Vật lý, Hóa học A00  12.0  160 
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00  12.0
 3 51140209 Sư phạm Toán học Toán, Vật lý, Hóa học A00  12.0  30
 4  51140212  Sư phạm Hóa học  Toán, Vật lý, Hóa học A00  12.0  30
Toán, Hóa học, Sinh học B00  12.0
 5  51480201  Tin học ứng dụng  Toán, Vật lý, Hóa học A00  12.0  50
Toán, Vật lý, Tiếng Anh D66  12.0

                                                                                                                               

                                                                                                                                HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Điểm chuẩn dự kiến các ngành cao đẳng chính quy năm 2015 (tính đến 19/08/2015)

THÔNG BÁO
Về việc công bố điểm chuẩn dự kiến tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2015
(tính đến ngày 19/08/2015)

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn xét tuyển Mã tổ hợp môn Điểm chuẩn dự kiến Chỉ tiêu
 1 51140201 Giáo dục Mầm non Toán, Ngữ văn, Năng khiếu Mầm non M00  12.0  160
 2  51140202  Giáo dục Tiểu học  Toán, Vật lý, Hóa học A00  12.0  160 
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00  12.0
 3 51140209 Sư phạm Toán học Toán, Vật lý, Hóa học A00  12.0  30
 4  51140212  Sư phạm Hóa học  Toán, Vật lý, Hóa học A00  12.0  30
Toán, Hóa học, Sinh học B00  12.0
 5  51480201  Tin học ứng dụng  Toán, Vật lý, Hóa học A00  12.0  50
Toán, Vật lý, Tiếng Anh D66  12.0

                                                                                                                               

                                                                                                                                HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.