Thông báo lịch ôn thi tuyển sinh đại học liên kết với Trường ĐH Đồng Tháp năm 2019

  1. Lịch ôn thi tuyển sinh Đại học liết kết với Trường ĐH Đồng Tháp năm 2019: Xem chi tiết
  2. Riêng đối với ngành Sư phạm Địa lý chưa có lịch ôn vì số lượng nộp hố sơ chưa đủ chỉ tiêu. Tiếp tục nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/6/2019
Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.