Tuần sinh hoạt công dân học sinh - sinh viên năm học 2015-2016

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sáng ngày 17/8/2015, tại Hội trường lớn Trường CĐSP Sóc Trăng, đã diễn ra buổi lễ khai mạc Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh, sinh viên năm học 2015 – 2016. Đến dự buổi lễ khai mạc có thầy Nguyễn Văn Khanh – Trưởng phòng Công tác Học sinh, sinh viên, thầy Vương Hội – Trưởng phòng Đào tạo – NCKH và những thầy cô tham gia quản lí nề nếp sinh viên cùng toàn thể sinh viên khóa 19 – năm thứ 3 của trường.

shcd011
Tuần sinh hoạt công dân chính là dịp để các em sinh viên được học tập, trang bị những kiến thức về tình hình chính trị, thời sự trong và ngoài nước, tình hình biển đảo gần đây; học tập chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh"; được quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" phù hợp với nhiệm vụ của nhà trường; phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ cơ sở; chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020; các quy chế, quy định về đào tạo, về chế độ chính sách, về công tác HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các nội dung do nhà trường quy định; thông tin về chế độ chính sách cho HSSV; một số nội dung công tác trọng tâm của nhà trường trong năm học 2015 – 2016... Bên cạnh đó, nhà trường còn dành 2 buổi để các em được học những kĩ năng mềm (mời báo cáo viên Trường Đoàn Lí Tự Trọng và Trường CBQL TPHCM báo cáo).

shcd012
Đây là những kiến thức thực sự bổ ích, cần thiết để các em sinh viên học tập, vận dụng vào thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp sau này. Dự kiến Tuần sinh hoạt công dân dành cho khối mới trúng tuyển bắt đầu từ ngày 14/9/2015.

shcd04

shcd05

shcd03

 

Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.