Hội thảo Đánh giá thực trạng sử dụng chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số theo quy định về tiêu chuẩn CDNN giáo viên MN, phổ thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Sáng ngày 5/3/2019, tại trường Cao đẳng sư phạm Sóc Trăng, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đã tổ chức Hội thảo “Đánh giá thực trạng sử dụng chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số theo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long”. Đây là một trong chuỗi các hoạt động triển khai Chương trình công tác năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ rà soát, nghiên cứu hệ thống tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo quy định mới do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục là đơn vị đầu mối tổ chức.

Tham dự Hội thảo, Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có Ông Trần Kim Tự - Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục cùng các cán bộ, công chức của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; có Ông Phan Minh Phụng - Phó Hiệu trưởng trường Cán bộ quản lý, giáo dục TP Hồ Chí Minh.
Về phía các Sở, Ban ngành tỉnh Sóc Trăng, có: Ông Danh Phương - Phó trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng; Ông Trần Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng; Ông Lý Rô Tha - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng; Bà Mai Thị Yến Lan - Hiệu trưởng trường CĐSP Sóc Trăng cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu, trưởng phó các phòng, khoa tổ, trung tâm của Trường cùng tham dự.

HTKH1917

Về phía các địa phương, cơ sở giáo dục tham dự Hội thảo: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đã triệu tập 13 Sở Giáo dục và Đào tạo khu vực đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, mỗi Sở Giáo dục gồm 04 đại biểu: 01 lãnh đạo Sở, 01 cán bộ phòng Tổ chức cán bộ; 01 cán bộ phụ trách công tác Tổ chức cán bộ của Phòng Giáo dục Đào tạo; 01 Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú/bán trú hoặc 01 hiệu trưởng trường mầm non/phổ thông. Riêng đối với sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng, ngoài các đại biểu theo triệu tập, còn có các đồng chí trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc sở GD&ĐT và 20 hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh.

HTKH1931

HTKH1930

HTKH1933

HTKH1934

HTKH1935

HTKH1936

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình trên địa bàn tỉnh có đại diện của Báo Cần Thơ, báo Sóc Trăng, đài phát thanh – truyền hình tỉnh Sóc Trăng đến dự và đưa tin về Hội thảo.

HTKH193

HTKH194

HTKH196

HTKH198

HTKH1912

HTKH1913

HTKH1916

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội thảo

Đây là một Hội thảo có nội dung quan trọng, nằm trong chuỗi các hoạt động triển khai chương trình công tác năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ rà soát, nghiên cứu tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập, làm cơ sở để Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục - cơ quan giúp việc trực tiếp cho Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ về quản lý đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tham mưu cho Bộ trưởng tiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản về chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong thời gian tới.

HTKH1921

Toàn cảnh Hội thảo

HTKH1918

Chủ tọa Hội thảo (từ trái qua: Ông Phan Minh Phụng - Phó Hiệu trưởng trường Cán bộ QLGD TP. HCM; Ông Lý RoTha - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng; Ông Trần Kim Tự - Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và QLGD;  Bà Mai Thị Yến Lan - Hiệu trưởng trường CĐSP Sóc Trăng)

HTKH1922

Ông Trần Kim Tự - Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và CBQLGD phát biểu khai mạc Hội thảo

HTKH1923

Ông Lý RoTha - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại Hội thảo

Nội dung của Hội thảo được các đại biểu tham dự Hội thảo và lãnh đạo các địa phương, đơn vị đánh giá rất cao vì đây là nội dung quan trọng, có tính cập nhật các yêu cầu về tuyển dụng, sử dụng, quản lý theo vị trí việc làm theo quy định tại Luật Viên chức, thực hiện lộ trình chuẩn hóa đội ngũ theo quy định.

Trong thời điểm từ cuối năm 2017 đến nay, rất nhiều các văn bản quan trọng liên quan đến chính sách tuyển dụng, sử dụng viên chức được ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung như Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Hiện nay, Chính phủ đang trình Quốc hội sửa đổi bổ sung các Luật bao gồm: Luật Giáo dục năm; Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức.

Bên cạnh đó, năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới với những yêu cầu mới về nhiệm vụ và năng lực đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng triển khai thực hiện chương trình từ năm 2021.

Một nội dung có ảnh hưởng lớn tới hệ thống chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục hiện nay là lộ trình cải cách tiền lương của Chính phủ theo Đề án cải cách chính sách tiền lương. Theo đó, dự kiến đến năm 2021, hệ thống thang, bảng lương mới sẽ được áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn quốc.

Có thể nói, bối cảnh hiện nay đang đặt ra những yêu cầu vô cùng khẩn trương và cấp bách trong việc rà soát, nghiên cứu để tiến hành sửa đổi, bổ sung hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng, quản lý viên chức, đặc biệt là hệ thống văn bản quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

HTKH1924

Đại diện Cục Nhà giáo và CBQLGD báo cáo tại Hội thảo

Trong thời gian 01 buổi sáng của Hội thảo, các đại biểu đã nghe báo cáo chung của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục về việc rà soát hệ thống tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập đáp ứng yêu cầu mới và việc sử dụng chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số theo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Hội thảo cũng nghe báo cáo trực tiếp của đại diện 04 sở giáo dục và đào tạo Sóc Trăng, An Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long về thực trạng các vị trí việc làm có sử dụng tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long; thực trạng công tác bồi dưỡng, cấp chứng chỉ chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số đối với giáo viên mầm non, phổ thông trên địa bàn và những khó khăn, bất cập trong triển khai thực hiện.

HTKH1925

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại Hội thảo

HTKH1929

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang phát biểu tại Hội thảo

HTKH1937

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại Hội thảo

HTKH1938

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cần Thơ phát biểu tại Hội thảo

HTKH1939

Đại diện các Trường THPT, THCS, Mầm non phát biểu tại Hội thảo

Các đại biểu tham dự hội thảo đã tập trung thảo luận về 02 nội dung chính, bao gồm:
- Việc thực hiện tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông của các địa phương, cơ sở giáo dục trong thời gian vừa qua, bao gồm: bổ nhiệm và xếp lương theo các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp.
- Mức độ phù hợp trong quy định về sử dụng chứng chỉ tiếng dân tộc trong tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

HTKH1926

HTKH1927

HTKH1928

Thuận Lê

Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.