Trường CĐSP Sóc Trăng tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao kĩ năng nghề cho sinh viên qua hoạt động rèn nghiệp vụ sư phạm thường xuyên”

Khẳng định việc nâng cao kĩ năng nghề cho sinh viên qua hoạt động rèn nghiệp vụ sư phạm thường xuyên (RNVSPTX) là hoạt động không thể thiếu và rất quan trọng trong các trường sư phạm, được sự cho phép của Đảng ủy ngày 17/12 Trường CĐSP Sóc Trăng tổ chức Hội thảo “Nâng cao kĩ năng nghề cho sinh viên qua hoạt động rèn nghiệp vụ sư phạm thường xuyên”.
Hội thảo nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục trong tỉnh – nơi sử dụng sản phẩm đào tạo của nhà trường; Các phòng, khoa tổ đào tạo, giảng viên trực tiếp giảng dạy trao đổi về tăng cường nội dung lý thuyết về phương pháp, về các kĩ năng được cụ thể hóa và thực hành, giúp hình thành và đào tạo kĩ năng nghề cho người học để góp phần nâng cao kĩ năng nghề cho sinh viên. Từ đó đánh giá các nội dung đã và chưa làm được, để tìm nguyên nhân và các giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học trong thời gian tới.
Đến dự hội thảo có lãnh đạo và chuyên viên các Phòng GDĐT trong tỉnh; PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nam – Nguyên Trưởng khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ; ThS Phan Thị Quỳnh Như - Khoa tiểu học Trường CĐSP Kiên Giang; ThS Đinh Thị Thái Hà – P. Hiệu trưởng Nhà trường; Các đ/c là trưởng, phó các phòng, khoa, tổ chuyên môn và các giảng viên trong hội đồng sư phạm.

RNV05

RNV01

RNV04

Bên cạnh các báo cáo tham luận cũng như ý kiến đóng góp nhằm tiến tới tự hoàn thiện nâng cao hoạt động RNVSPTX, đ/c Đinh Thị Thái Hà – P. Hiệu trưởng Nhà trường đã nhắc nhở Hội đồng sư phạm cần quan tâm hơn nữa trong chuyên môn, điều chỉnh chương trình, bổ sung các hình thức rèn luyện, cách kiểm tra đánh giá, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng tốt CNTT trong giảng dạy và học tập, cũng như đầu tư đúng mức cơ sở vật chất nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài trong việc nâng cao chất lượng RNVSPTX và xem đây là vấn đề cốt lõi mà nhà trường phải thực hiện cho tốt trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

RNV02

RNV03

RNV06

RNV07

RNV08

RNV09

RNV11

RNV10

RNV12

RNV13

RNV14

RNV15

RNV16

Thuận Lê

Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.