Thông báo về việc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học và tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp các lớp liên thông Trường ĐH Đồng Tháp khóa học 2014-2016

  • Các học viên nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp các lớp liên thông với Trường ĐH Đồng Tháp khóa học 2014-2016 tại Phòng Đào tạo & NCKH, Trường CĐSP Sóc Trăng (gặp cô Xuân).
  • Thông báo về việc tố chức trao bằng tốt nghiệp đại học liên thông khóa học 2014-2016:  <<Download>>

                                                                                                                                                                                             Phòng Đào tạo & NCKH

Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.