Hội thi UDCNTT 2015

  • Thời gian: 8g00 - 19/04/2015
  • Địa đểm: Giảng đường lớn
  • T.phần: Hội đồng sư phạm (CĐSP+THSP)

Tết Chol Chnăm Thmây

  • Thời gian: 19g00 - 13/04/2015
  • Địa điểm: Giảng đường lớn
  • T.phần: BGH; Trưởng phòng, Khoa-Tổ; GV, SV là người dân tộc

Họp Đảng ủy 04/2015

  • Thời gian: 14g00 - 01/04/2015
  • Địa điểm: Phòng 111
  • T.phần: BCH Đảng ủy trường
Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.