Đại hội Đảng bộ Trường CĐSP Sóc Trăng

  • Đại hội: 7g00 - 25/04/2015
  • Họp trù bị: 15g00 - 24/04/2015
  • Địa điểm: Hội trường THSP
  • T.phần: Tất cả đảng viên Đảng bộ trường

Mít tinh kỷ niệm 30/4

  • Thời gian: 8g00 - 21/04/2015
  • Địa điểm: Giảng đường lớn
  • T.phần: BGH; Hội CCB; Trưởng phòng, Khoa-Tổ; GV, SV

Hội thi UDCNTT 2015

  • Thời gian: 8g00 - 19/04/2015
  • Địa đểm: Giảng đường lớn
  • T.phần: Hội đồng sư phạm (CĐSP+THSP)
Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.