Tuần sinh hoạt công dân K21

  • Thời gian: 15/09/2015 - 19/09/2015
  • Địa điểm: Hội trường lớn
  • T.phần: Sinh viên K21

Họp Hội đồng sư phạm

  • Thời gian: 14g00 - 04/09/2015
  • Địa điểm: Giảng đường B
  • T.phần: Hội đồng SP (CĐ)

Họp toàn cơ quan

  • Thời gian: 7g30 - 03/09/2015
  • Địa điểm: Giảng đường lớn
  • T.phần: Toàn thể cơ quan
Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.