Hội thi Olympic Mác-Lênin và TT HCM

  • Thời gian: 13g30 - 25/11/2016
  • Địa điểm: Hội trường lớn
  • T.phần: Hội đồng sư phạm

Họp mặt Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

  • Thời gian: 7g30 - 18/11/2016
  • Địa điểm: Hội trường lớn
  • T.phần: Toàn cơ quan

Lễ trao bằng TN K19 va TC MN Ngã Năm

  • Thời gian: 7g30 - 10/09/2016
  • Địa điểm: Hội trường lớn
  • T.phần: BGH, Trưởng các đơn vị
Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.