Thi tuyển sinh CĐ hệ VLVH

 • Thời gian: 7g30 - 21, 22/01/2017
  Địa điểm: Trường CĐSP Sóc Trăng
  T.phần: Hội đồng tuyển sinh

BD chuyên đề "Dạy tích hợp liên môn"

 • Thời gian: 13g30 - 17/12/2016
 • Địa điểm: Hội trường THSP
 • T.phần: Hội đồng sư phạm

Hội thảo về RNVTX

 • Thời gian: 7g30 - 17/12/2016
 • Địa điểm: Hội trường THSP
 • T.phần: Hội đồng sư phạm
Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.