Họp Hội đồng sư phạm

  • Thời gian: 14g00 - 09/06/2017
  • Địa điểm: P.111
  • T.phần: BGH, Phòng, Khoa/Tổ, GV
Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.