Lễ trao bằng TN CĐ hệ VLVH

  • Thời gian: Chiều 13g30 - 31/01/2016
  • Địa điểm: Hội trường lớn
  • T.phần: BGH, Trưởng các đơn vị
Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.