Ban Giám hiệu trường

MTYL1

Họ và tên: Tiến sĩ Mai Thị Yến Lan
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trách nhiệm:
Phụ trách:
Điện thoại: 090 9176949            Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: Thạc sĩ Nguyễn Công Thành
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trách nhiệm:
Phụ trách:
Điện thoại: 0918 137983
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    

Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.