Thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp đào tạo liên kết với Trường ĐH Đồng Tháp hè 2017 có điều chỉnh (cập nhật ngày 07/08/2017)

Trường CĐSP Sóc Trăng xin thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp đào tạo liên kết với Trường Đại học Đồng Tháp hè 2017 cụ thể như sau:

  1. Lịch thi kết thúc học phần: Xem chi tiết
  2. Lưu ý: Học viên phải hoàn thành đóng học phí trước khi thi.

Thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp đào tạo liên kết với Trường ĐH Đồng Tháp hè 2017

Trường CĐSP Sóc Trăng xin thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp đào tạo liên kết với Trường Đại học Đồng Tháp hè 2017 cụ thể như sau:

  1. Lịch thi kết thúc học phần: Xem chi tiết
  2. Lưu ý: Học viên phải hoàn thành đóng học phí trước khi thi.
Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.